ANDRZEJ NITEK

HISTORIA REGIONU I GENEALOGIA TO MOJA PASJA

       

 

     Oddaję do rąk Czytelników stronę, której źródłem i zamysłem jest przekazanie wiedzy o regionie i rodzinie. Intencją moją jest, aby przekazane na stronach informacje przyczyniły się do ukazania mieszkańcom naszych wiosek wartości naszego dziedzictwa. Poszczególne elementy zarówno duchowe jak i materialne, mogą stać się ważnym czynnikiem rozwoju lokalnego. Świadomość bogactwa i różnorodności naszego regionu to podstawa umacniania poczucia tożsamości mieszkańców wsi i małych miasteczek, to powód do zadowolenia i dumy z miejsca, w którym się żyje. Wierzę, że stronę tą uznacie Państwo za przydatną, i że zainspiruje ona lokalnych liderów do podobnych opracowań.

Andrzej Nitek